Brabant werkt aan een innovatieve watertoekomst

Het Brabantse watersysteem piept en kraakt. En dus wordt er in de provincie hard gewerkt aan innovatieve oplossingen. Daarbij kunnen we ook leren van andere landen, zo zien we bij de eerste dialoogtafel in de Regio Zuid.

Nee, directe zorgen zijn er nog niet, benadrukt Brabant Water-directeur Rob van Dongen. “Maar het moment dat we misschien niet meer voldoende water kunnen leveren komt dichterbij, doordat de prognoses steeds krapper worden en de provincie geen nieuwe vergunningen meer kan geven. Dat laatste begrijpen we, maar we moeten dus op zoek naar oplossingen.” 

...het moment dat we misschien niet meer voldoende water kunnen leveren komt dichterbij...

Daarvoor kunnen we ons misschien wel laten inspireren door onze zuiderburen. Louise Vanysacker, R&D-manager bij de Belgische Watergroep, vertelt dat in België al twintig jaar een verplichting geldt voor het opvangen van hemelwater voor de tuin en het doorspoelen van het toilet. 

Viersporenbeleid

“Dat is zeker interessant,” zegt Van Dongen. “Want nu de urgentie dichterbij komt, moeten we op zoek naar nieuwe oplossingen. De koers van Brabant Water zet in op vier sporen: robuuste bronnen, waterbesparing, alternatieve bronnen en optimaliseren van onze assets.” 

Een interessante alternatieve bron kan bijvoorbeeld zeewater zijn. Vanysacker vertelt over een experiment dat nu gaande is bij de Belgische kustplaats Nieuwpoort. Het uiteindelijke doel is om hier een vaste winning te maken die 500 kuub water per uur produceert. Maar daar zijn ze nog niet: “We proberen daar vlak landinwaarts het laatste zoete water dat de zee ingaat op te vangen en te zuiveren. Dat is technologisch een hele uitdaging, omdat je door getijden soms echt met zout water te maken hebt en soms met brak water.” Andere uitdagingen zijn het energieverbruik en de zoutvracht die na zuivering overblijft. 

 

Louise Vanysacke, de Watergroep België

 Louise Vanysacke, de Watergroep België

Rob van Dongen, algemeen directeur Brabant Water

 Rob van Dongen, algemeen directeur Brabant Water

  Erik Driessen, ISLE

  Erik Driessen, ISLE

Lekkage detecteren

De Belgische voorbeelden zijn een gevolg van de urgentie van het probleem die daar al langer gevoeld wordt, zo zegt Erik Driessen waterspecialist bij ISLE, een Engels technologiebedrijf. “Ik denk dat we veel van onze innovaties kunnen halen uit landen waar al langer de druk gevoeld wordt. Zo hoorde ik laatst over rijdende meetapparatuur die met een speciaal technologisch systeem lekkages onder de grond kunnen detecteren. Daar is het waterverlies door lekkage zo’n 30 tot 40 procent, dus is het logisch dat ze daarin investeren. In Nederland zijn de lekverliezen maar zo’n 6 procent, maar ook hier zou het zinvol zijn om dat verlies te beperken met dat soort innovaties.” 

Van Dongen kan het daar alleen maar mee eens is. “We zijn in Nederland groot geworden met dat wat we zelf kunnen, maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. We moeten om ons heen blijven kijken.” Mede daarom deed Brabant Water in 2021 verschillende studies naar alternatieve bronnen. Het waterbedrijf bereidt nu een brakwaterfaciliteit voor en doet een serieuze studie naar een grootschalige zeewaterfaciliteit.

Slimme leidingen

Een van de pijlers van het nieuwe beleid is ook het optimaliseren van de assets, de leidingen. Driessen legt uit hoe dat precies werkt. “We rusten het waterleidingnetwerk uit met sensoren en maken het netwerk zo slim. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld beter voorspellen wanneer er onderhoud nodig is. We koppelen de realtime-data aan onze modellen, zodat die ook steeds beter worden. Zo creëren we een digitale tweeling.” 

In 2025 moet het hele gebied van Brabant Water met de sensoren zijn uitgerust. Wat levert dat dan op? Van Dongen: “Beter onderhoud en een beter zicht op de staat van het net. Als we dan ergens zien dat de druk afneemt kunnen we al meteen handelen en een klein scheurtje in een leiding repareren, in plaats van dat we pas handelen als de volledige druk is weggevallen door een groot lek. Maar we krijgen heel veel nieuwe data en dat levert vast ook onverwachte inzichten op, daar ben ik ook erg benieuwd naar.”