Drinkwaterbedrijven gaan dialoog aan

De vanzelfsprekendheid van goed drinkwater – nu en later – staat op het spel. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. Vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens verslechtert de kwaliteit van de bronnen.

Extra maatregelen zijn nodig om de tijdige beschikbaarheid van drinkwater voor alle nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen, te kunnen garanderen. Hoe ziet de toekomst van ons drinkwater er de komende jaren uit? Vewin vraagt, samen met de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven, aandacht voor de ‘Toekomst van ons drinkwater’ en organiseert drie online dialoogtafels.

Regionale dialoogtafels

Waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid en leveringszekerheid van drinkwater staan centraal bij deze online dialoogtafels. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen, omgevingsfactoren en typen bronnen voor drinkwater kennen regionale verschillen. Daarom gaan de directeuren van drinkwaterbedrijven in de regio’s Noord-Oost, West en Zuid, met diverse partijen de dialoog aan over de specifieke uitdagingen in hun regio. Dit doen zij aan de hand van concrete actuele casussen en projecten waarbij aandacht is voor de mogelijke bouwstenen en succesfactoren voor de toekomst.